การเข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์ส่วนราชการ

 

link moe
link obec
link utt2

 

01

ชื่ออาคาร ตะวันทอแสง

อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2532

   อาคาร 2
888888888  อาคาร 3
18664605 437149579984374 5961946849328399969 n  หอประชุมเอนกประสงค์
สอบธรรมะ ๑๙๐๒๐๑ 0006 โรงอาหาร 
47595 ห้องการเงินและพัสดุ
47596 อาคารห้วยขาแข้งศึกษา
40541215 719936325039030 7487388681498525696 o อาคารงามวันจันทร์
47597

 

โดม

47599

 อาคารวังสังคีต
   
   

 

 

 

 

 

 

 

   
  อาคารวังสังคีต