ห้องเรียน IEP

การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ IEP

อ่านเพิ่มเติิม...

การเข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์ส่วนราชการ

 

link moe
link obec
link utt2

 

การจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษ IEP

ห้องเรียนพิเศษ IEP คือห้องที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เริ่มจัดมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ในปีแรกเปิดในระดับชั้น ป.1 กับ ป.4 ปีต่อมาเปิดเพิ่มในระดับชั้น ป.2 กับ ป.5

และในปีการศึกษา 2562 จะมีห้องเรียน IEP ในระดับชั้นต่อไปนี้

อนุบาล 1

ประถมศึกษาปีที่ 1-6

 

งานวิชาการ

งานบุคคล

งานงบประมาณ

งานทั่วไป

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอำนาท เหลือน้อย

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ